COORDINADORS

ESPORT BASE DEL PAPIOL

Si tens qualsevol dubte, ells t'ajudaran!

Albert Alujas Mateo
Coordinador General
Albert Coll
Coordinador Futbol
Alberto Romero
Coordinador Futbol
Pau Rodrigo
Coordinador Bàsquet
Raúl Rubio
Coordinador Bàsquet
  • Gestionar, coordinar i vetllar per la planificació, programació, execució i avaluació de entrenaments dels i les esportistes, al llarg de tota la temporada.
  • Gestionar, coordinar i vetllar, amb el cos mèdic i de fisioteràpia, el treball de recuperació de les persones esportistes lesionades.
  • Gestionar i coordinar el cos tècnic a avaluar la detecció de talents.
  • Fomentar la higiene esportiva a les persones esportistes.
  • Assessorar el director/a tècnic per a l’adquisició de material d’entrenament.
  • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
  • Vetllar per l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs.
  • Col·laboració amb la direcció del Club en concentracions i esdeveniments esportius.
  • Ésser el nexe de comunicació.
  • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització del Club.